PRESĒTĀS OGLES

węgiel pylisty

Sorbotech® GE

ir presētās aktīvās ogles, ražotas no selekcionētiem ogļu veidiem. To augsti attīstītā iekšējā virsma nodrošina efektīvu adsorbciju plašam organisko savienojumu, kas atrodas gaisa plūsmās, un gāzu klāstam, savukārt atbilstošs poru izmērs un izvietojums padara tās par ideālu līdzekli rūpniecības un ventilācijas sistēmām.

Pielietojums:

 • Gaistošo organisko savienojumu attīrīšana
 • Filtru uzpilde virs velkmes skapjiem
 • Lakošanas un krāsošanas kameru filtri
 • Šķīdinātāju, bitumena un degvielas tvaiku filtrācija
 • Dezodorācija
 • Siloksāna likvidēšana

 

GRANULĒTĀS OGLES

węgiel pylisty

Sorbotech® LG

ir granulētās aktīvās ogles, ražotas no augstākās kvalitātes oglēm. Tās ir īpaši sagatavotas dzeramā ūdens attīrīšanai, eliminējot tās vielas, kas ietekmē krāsu, garšu un smaržu. Turklāt tās ir ideāls līdzeklis notekūdeņu vai ražošanas ūdens filtrācijai, ierobežojot organiskos piemaisījumus līdz minimālam daudzumam.

Sorbotech® LGCO

ir granulētās aktīvās ogles, ražotas no augstākās kvalitātes kokosriekstu čaumalām. To augsti attīstītā iekšējā virsma, mikroporainā poru struktūra un augstā cietība padara šos produktus par ideālu līdzekli dzeramā ūdens attīrīšanai, eliminējot tās vielas, kas ietekmē krāsu, garšu un smaržu. Turklāt tās ir ideāls līdzeklis notekūdeņu vai ražošanas ūdens filtrācijai, ierobežojot organiskos piemaisījumus līdz minimālam daudzumam.

Sorbotech® GG

ir granulētās aktīvās ogles, ražotas no selekcionētiem ogļu veidiem. To augsti attīstītā iekšējā virsma padara šos produktus par ideālu līdzekli efektīvai adsorbcijai plašam organisko savienojumu, kas atrodas gaisa plūsmās, un gāzu klāstam, cita starpā rūpniecības un ventilācijas sistēmās.

Sorbotech® GGCO

ir granulētās aktīvās ogles, ražotas no augstākās kvalitātes kokosriekstu čaumalām. To augsti attīstītā iekšējā virsma, mikroporainā poru struktūra un augstā cietība padara šos produktus par ideālu līdzekli efektīvas un iedarbīgas adsorbcijas nodrošināšanai plašam organisko savienojumu, kas atrodas gaisa plūsmās, un gāzu klāstam, cita starpā rūpniecības un ventilācijas sistēmās.

Sorbotech® FGB

ir granulētās aktivās ogles, ražotas no selekcionētiem ogļu veidiem. To attiecīgi attīstītā iekšējā struktūra nodrošina efektīvu adsorbciju un augstu dioksīnu, furānu un smago metālu atdalīšanu no dūmgāzēm, kas rodas sadzīves atkritumu sadedzināšanas vai notekūdeņu termiskās apstrādes rezultātā.

Pielietojums:

 • Dioksīnu, furānu un smago metālu atdalīšana no dūmgāzēm

Sorbotech® FGBS

ir granulētās aktivās ogles, impregnētas ar sēra savienojumiem un ražotas no selekcionētiem ogļu veidiem. To attiecīgi attīstītā iekšējā struktūra nodrošina efektīvu adsorbciju un augstu dioksīnu, furānu un smago metālu (jo īpaši dzīvsudraba) atdalīšanu no dūmgāzēm, kas rodas sadzīves atkritumu sadedzināšanas vai notekūdeņu termiskās apstrādes rezultātā.

Pielietojums:

 • Dioksīnu, furānu un smago metālu atdalīšana no dūmgāzēm
 • Dzīvsudraba atdalīšana no dūmgāzēm

 

IMPREGNĒTĀS OGLES

węgiel pylisty

Sorbotech® GERS

ir impregnētā vai katalītiskā, presētā aktīvā ogle, rožota, aktivējot selekcionēto antracīta ogļu tvaikus. Pareizi izvēlēts ražošanas process garantē nemainīgi labu kvalitāti un lieliskas sorbcijas īpašības. Galvenokārt tiek izmantotas gāzes attīrīšanai no sēra savienojumiem.

Pielietojums:

 • Sērūdeņraža atdalīšana
 • Sēra dioksīda atdalīšana
 • Merkaptānu atdalīšana
 • Dezodorācija
 • Biogāzes attīrīšana

Sorbotech® GERA

ir impregnētā presētā aktīvā ogle, rožota, aktivējot selekcionēto ogļu veidu tvaikus. Tām ir raksturīga augsta cietība un liels poru tilpums, kas padara tās par ideālu līdzekli rūpniecības un ventilācijas sistēmu pielietošanā. Šīs ogles ir paredzētas gāzu un gaisa plūsmu attīrīšanai no amonija un gaistošajiem amīniem.

Pielietojums:

 • Gāzes attīrīšana no amonija
 • Gaistošo amīnu likvidēšana
 • Dezodorācija notekūdeņu attīrīšanā

Sorbotech® GERF

ir impregnētā presētā aktīvā ogle, rožota, aktivējot selekcionēto ogļu veidu tvaikus. Attiecīgi augsta cietība un liels poru tilpums padara tās par ideālu līdzekli rūpniecības un ventilācijas sistēmu pielietošanā. Šīs ogles ir paredzētas gāzu un gaisa plūsmu attīrīšanai no formaldehīda.

Pielietojums:

 • Formaldehīda likvidēšana

Sorbotech® GERM

ir impregnētā presētā aktīvā ogle, rožota, aktivējot selekcionēto ogļu veidu tvaikus. Attiecīgi augsta cietība un liels poru tilpums padara tās par ideālu līdzekli rūpniecības un ventilācijas sistēmu pielietošanā. Šīs ogles ir paredzētas gāzu un gaisa plūsmu attīrīšanai no dzīvsudraba tvaikiem.

Pielietojums:

 • Dzīvsudraba tvaiku likvidēšana

 

PULVERVEIDA OGLES

węgiel pylisty

Sorbotech® LPW

ir pulverveida aktīvā ogle, ražota no augstas kvalitātes kokogles. To makroporainā iekšējā struktūra padara tās par ideālu līdzekli dzeramā ūdens attīrīšanai, notekūdeņu vai ražošanas ūdens filtrācijai, eliminējot tās vielas, kas ietekmē krāsu, garšu un smaržu. To dozēšana filtrētajā šķidrumā var notikt nepārtrauktā vai periodiskā sistēmā.

Pielietojums:

 • Ūdens attīrīšana
 • Notekūdeņu attīrīšana
 • Ražošanas šķīdumu filtrācija

Sorbotech® LPB

ir pulverveida aktīvā ogle, ražota no augstas kvalitātes akmeņogles. To makroporainā iekšējā struktūra padara tās par ideālu līdzekli dzeramā ūdens attīrīšanai, notekūdeņu vai ražošanas ūdens filtrācijai, eliminējot tās vielas, kas ietekmē krāsu, garšu un smaržu. To dozēšana filtrētajā šķidrumā var notikt nepārtrauktā vai periodiskā sistēmā.

Pielietojums:

 • Ūdens attīrīšana
 • Notekūdeņu attīrīšana
 • Ražošanas šķīdumu filtrācija

Sorbotech® FP

ir pulverveida aktīvā ogle, ražota no selekcionētiem ogļu veidiem. To attiecīgi attīstītā iekšējā struktūra nodrošina efektīvu adsorbciju un augstu dioksīnu, furānu un smago metālu atdalīšanu no dūmgāzēm, kas rodas sadzīves atkritumu sadedzināšanas vai notekūdeņu termiskās apstrādes rezultātā.

Pielietojums:

 • Dioksīnu, furānu un smago metālu atdalīšana no dūmgāzēm

Sorbotech® FPB

ir pulverveida aktīvā ogle, impregnēta ar sēra savienojumiem un ražota no selekcionētiem ogļu veidiem. To attiecīgi attīstītā iekšējā struktūra nodrošina efektīvu adsorbciju un augstu dioksīnu, furānu un smago metālu (jo īpaši dzīvsudraba) atdalīšanu no dūmgāzēm, kas rodas sadzīves atkritumu sadedzināšanas vai notekūdeņu termiskās apstrādes rezultātā.

Pielietojums:

 • Dioksīnu, furānu un smago metālu atdalīšana no dūmgāzēm
 • Dzīvsudraba atdalīšana no dūmgāzēm

Lasīt arī::