Granulētā ogle

Granulētā ogle

Granulētā ogle – aktīvās ogles granulām ir neregulāra forma. Parasti šī ogle tiek izmantota šķidrumu attīrīšanai, bet lielāka izmēra granulētā ogle tiek izmantota arī gaisa, gāzu attīrīšanai vai kā reakcijas katalizators.

Galvenokārt granulētā aktīvā ogle tiek izmantota:

 • dzeramā ūdens attīrīšanai komunālajās ūdens attīrīšanas iekārtās (krāsas, garšas un smaržas uzlabošana, pesticīdu un humīnvielu likvidēšana),
 • atlikušā hlora un ozona katalītiskā likvidēšana,
 • ChZT, AOX reducēšana notekūdeņu attīrīšanas procesos,
 • organisko savienojumu(BTEX) likvidēšana ūdens un augsnes attīrīšanas procesos,
 • pārtikas produktu atkrāsošana (cukurs, glikoze)
 • parafīna un farmācijas glicerīna attīrīšana

Presētā ogle

Presētā ogle

Presētā ogle – šai oglei ir rullīšu forma, kuru garums ir vismaz divas reizes lielāks par diametru. Filtrācijas slāņiem no presētās aktīvās ogles ir mazāka gaisa pretestība nekā tā paša augstuma slāņiem no granulētās ogles. Tādēļ šī ogle galvenokārt tiek izmantota gaisa un gāzu filtrācijai un ventilācijai.

Galvenie lietojumi:

 • gaistošo organisko savienojumu emisijas samazināšana
 • reakcijas gāzu attīrīšana no dažāda veida piesārņotājiem
 • elpošanas ceļu aizsardzība
 • gaisa dezodorācija, piem. atkritumu pārkraušanas stacijās vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
 • organisko šķīdinātāju reģenerācija
 • dabasgāzes un biogāzes attīrīšana

Impregnētā ogle – parasti tā ir presētā ogle, kuras virsma ir pārklāta ar atbilstošu ķīmisko vielu (impregnēšanas līdzekli). Atbilstoši izvēlēta aktīvā viela ļauj izmantot ķīmiskās sorbcijas parādību, lai palielinātu reakcijas efektivitāti. Impregnētās ogles galvenokārt tiek izmantotas dažāda veida gāzu katalītiskajai attīrīšanai no organiskajiem savienojumiem. Impregnētās ogles galvenie lietojumi:

 • gaisa dezodorācija no smakas izraisošajiem savienojumiem, kā piem. H2S vai NH3
 • reakcijas gāzu attīrīšana no neorganiskajiem piesārņojumiem
 • biogāzes attīrīšana no sērūdeņraža
 • dabasgāzes attīrīšana no dzīvsudraba

Pulverveida ogle

Pulverveida ogle

Pulverveida ogle – tā ir aktīvā ogle, kuras granulu izmērs pēc samalšanas ir dažas simtdaļas milimetra. Šī veida aktīvajai oglei parasti ir nepieciešamas speciālās dozēšanas sistēmas. Pulverveida ogle tiek izmantota:

 • dzeramā ūdens attīrīšanai (virszemes ūdeņu ziedēšanas laikā vai pazemes ūdeņu humīnvielu samazināšanai)
 • organisko savienojumu (ChZT vai AOX) likvidēšanai notekūdeņu attīrīšanas procesos
 • aktīvo dūņu bagātināšanai
 • ķīmisko un pārtikas produktu atkrāsošanai
 • dioksīnu, furānu un dzīvsudraba likvidēšanai no gāzēm, kas rodas atkritumu termiskajā apstrādē

Lasīt arī::