Izlietota aktīvā ogle ir atkritumi, kas jāpakļauj utilizācijas vai reģenerācijas procesam. Savākšanu, pārvadāšanu, kā arī utilizāciju vai reģenerāciju drīkst veikt tikai organizācijas, kam ir šim nolūkam nepieciešamās atļaujas.