Kas ir biogāze un kāds ir tās sastāvs?

HDPE filtri – biogāzes attīrīšanas sistēma

HDPE filtri – biogāzes attīrīšanas sistēma

Biogāze ir nekas cits kā organisko vielu anaerobās pārstrādes produkts. Biogāzes ražošanas izejvielas var būt bioloģiski noārdāmie atkritumi, dzīvnieku izkārnījumi, enerģijas kultūras un notekūdeņu dūņas. Fermentācijas procesā radusies gāze sastāv no metāna, oglekļa dioksīda, ūdeņraža, slāpekļa, skābekļa, sērūdeņraža un bieži no siloksāna un aromātiskajiem savienojumiem. Lai biogāzes sadedzināšana notiktu efektīvi, biogāzes ražošanas iekārtas operatoram īpaša uzmanība ir jāpievērš sērūdeņraža, siloksāna un aromātisko vielu savienojumiem.

Kāpēc jāatdala sērūdeņradis no biogāzes?


Sērūdeņraža daļiņa

Sērūdeņradis (H2S) ir neliels neorganisks savienojums, kura smaka atgādina sapuvušas olas. Bez nepatīkamas smakas sērūdeņradis var izraisīt arī koroziju. Biogāzes ražošanas iekārtu turbīnu un dzinēju sarūsējušās detaļas varētu tikt bojātas, savukārt dīkstāves, kas saistītas ar remontdarbiem, radītu zaudējumus enerģijas ražošanā un zaudējumus, kas saistītas ar dārgu iekārtu labošanas izmaksām. Tāpēc visi biogāzes sadedzināšanas iekārtu ražotāji norāda maksimālo sērūdeņraža limitu.
Ņemot vērā biogāzes rašanās veidu, bieži vien sērūdeņraža daudzums ir lielāks nekā pieļaujamais. Visvienkāršāk un visefektīvāk sērūdeņraža daudzumu var samazināt, izmantojot aktīvās ogles, kas paredzētas sērūdeņraža daudzuma samazināšanai. Šim mērķim piedāvājam Jums Sorpotech GERS līnijas produktus.

Kāpēc silikosāni ir nevēlami biogāzē?


Silikosānu daļiņa

Silikosāni ir silīcijorganiskie savienojumi, kas tiek plaši izmantoti kosmētikas, pārtikas un mašīnbūves nozarē. Tādēļ tie ir sastopami atkritumu poligona gāzē un biogāzē, kas radusies notekūdeņu ūdens attīrīšanas iekārtās. Sadedzinot biogāzi, augstā temperatūrā rodas silīcija dioksīds (SiO2) vai silikāti (SixOy), kas akumulējas uz dzinēju un turbīnu daļām un var novest pie šo komponentu berzes. Tāpēc ir ļoti nepieciešams atdalīt šos savienojumus no biogāzes. Ņemot vērā uzbūvi un īpašības, siloksānus lieliski absorbē aktīvas ogles, piemēram, Sorbotech GE.

Aromātiskie savienojumi – kāpēc par tiem jāatceras?

Aromātiskie savienojumi (saukti arī par gaistošajiem organiskajiem savienojumiem – GOS) bieži pastāv kopā ar siloksāniem. To sadedzināšana var izraisīt koroziju vai dzinēja pāragru izlietošanu. Kāpēc tad ir svarīgi tik noteikt GOS daudzumu pētītajā gāzē? Gaistošie organiskie savienojumi sacenšas ar silikosāniem par vietu aktīvo ogļu porās. Tas nozīmē, ka tie piesātina aktīvās ogles, paātrinot brīdi, kad jāmaina filtra aktīvās ogles.

Lai atdalītu visus minētos piemaisījumus, ir nepieciešams izmantot tehnoloģiju, kas ir efektīva, vienkārša lietošanā un rentabla. Visas šīs prasības ietver iekārtas, kas izmanto aktīvās ogles. Speciāli sagatavotas Sorbotech GERS un Sorbotech GE sērijas ogles ļaus veiksmīgi atdalīt sērūdeņradi un silokosānus. Lai pilnībā izmantotu Sorbech ogļu sorbcijas īpašības, iesakām lietot atbilstošu Sorbofil GPE sērijas filtru. Lūdzam sazināties ar mums, lai izvēlētos Jums piemērotāko risinājumu.

Kontakta forma


Uzņēmuma nosaukums *

E-mail *

Tālrunis *


Pielietojums

Nozare


Produkts/pakalpojums

Kategorija


Jūsu jautājums *


Jautājums tika nosūtīts

Paldies
Error, please retry. Your message has not been sent