Ūdens ir būtiska, dzīvībai nepieciešama sastāvdaļa. Lai tas būtu piemērots lietošanai, tam jāatbilst attiecīgajiem parametriem, kas noteikti Veselības ministra 2007. gada 29. marta noteikumos par dzeramā ūdens kvalitāti (Oficiālais Vēstnesis Nr. 61, 417. pozīcija). Tomēr pirms ūdens nonāks tīklā, to jāattīra caur filtrācijas slāņiem, lai samazinātu dzelzs, mangāna un amonija savienojumus un novest cietības līmeni līdz pieņemamam līmenim. Fe, Mn, NH3 samazināšana notiek kvarca slāņos, ko bieži veicina antracīts un pirolīzīts, savukārt cietības samazināšana visbiežāk notiek dolomīta slāņos. Dzeramā ūdens attīrīšanas procesos nav universālas slāņu izvēles metodes. Katrai ieplūdei tiek atzīmēti atšķirīgi parametri un atšķirīga nosliece uz filtrācijas procesu atkarībā no ūdens izcelsmes. Attiecīga slāņu izvēle ir ūdens attīrīšanas tehnoloģijas galvenais elements.


 

Ūdens attīrīšanai nepieciešamo filtrācijas slāņu izvēlē nav universālas metodes. Katrs gadījums ir atšķirīgs, un katram gadījumam ir nepieciešama individuāla pieeja, lai, pateicoties izvēlētajiem filtrācijas slāņiem, varētu samazināt parametrus līdz Ministra noteikumos noteiktajam līmenim. Neapstrādāta ūdens īpašības ietekmē tā attīrīšanu vienpakāpes vai divpakāpju sistēmā, savukārt nevēlamo savienojumu daudzums nosaka, vai projektā tiks izmantoti tikai kvarca slāņi vai arī tie tiks atbalstīti ar antracīta un/vai piroluzīta palīdzību. Neapstrādāta ūdens ņemšanas vieta, filtrācijas tvertnes konstrukcija, drenāžas sistēma ir faktori, kas ietekmē atbilstošu granulācijas izvēli un attīrīšanas procesā izmantoto slāņu daudzumu.


 

Filtrācijas slāņus nav iespējams izvēlēties bez atbilstošām zināšanām un pieredzes. Lai atbalstītu visus, kuri cīnās ar ūdens attīrīšanas problēmu, mēs uzsākām filtrācijas slāņu izvēles pakalpojumu. Balstoties uz neapstrādātā ūdens parametriem, kā arī mūsu zināšanām un pieredzi, mēs esam spējīgi izvēlēties filtrācijas slāņus tā, lai to izmantošana konkrētajā gadījumā būtu pamatota. Kā aktīvo ogļu ražotājs un filtrācijas slāņu piegādātājs mēs lieliski zinām savu produktu īpašības un spējam tos atlasīt klienta vajadzībām, ņemot vērā visaugstāko efektivitāti un izmaksu samazinājumu. Piedāvātie risinājumi tiek pārbaudīti izmēģinājuma komplektā pārbaudes laikā. Šādas darbības neatstāj vietu šaubām attiecībā uz piedāvāto slāņu efektivitāti un pareizu uzdevuma izpildi. Iegūtie rezultāti ir pierādījums tam, ka projektēšanas posmā netika pieļautas kļūdas, savukārt iegūtie apstrādātā ūdens parametri ir pieņemami Ministra noteikumiem. Pēc izmēģinājuma sistēmas ieviešanas lēmums par atbilstošu filtrācijas slāņu iegādi nav pakļauts riskam, jo slāņi izmēģinājuma komplektā nāks no tā paša avota. Apvienojumā ar mūsu piedāvāto profesionālo slāņu aizbēršanu mūsu priekšlikums ir visaptverošs risinājums, kas atvieglo ūdens attīrīšanas tehnoloģiju ieviešanu jūsu uzņēmumā. Šis risinājums ir īpaši paredzēts klientiem, kuri plāno neapstrādātā ūdens ar ļoti augstu dzelzs, mangāna, cietības un agresīvu oglekļa dioksīda saturu attīrīšanu.